Kontakt z Biurem Obsługi Klienta

DANE KONTAKTOWE DO BIURA OBSŁUGI KLIENTA (BOK)

TRANS-FORMERS® KARPATIA Sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
Tele(fon/fax): (14) 626-35-40, 627-59-73
e-mail: tarnow@trans-formers.com.pl

38-401 Krosno, ul. Lotników 6
Tele(fon/fax): (13) 436-81-61, 436-89-40
e-mail: krosno@trans-formers.com.pl

37-700 Przemyśl, ul. Bakończycka 7
Tele(fon/fax): (16) 675-15-41, 675-15-42
e-mail: przemysl@trans-formers.com.pl

36-062 Zaczernie 188
Tele(fon/fax): (17) 863-45-18
e-mail: rzeszow@trans-formers.com.pl